Tilmeldinger / 2017 Helsingør Open 26. August

2017 Helsingør Open 26. August

 
Helsingør sejlklubs ungdomsafdeling afholder jollestævne for Opi C, Opti B, Feva XL samt Zoom8 og inviterer hermed sejlere fra de nærliggende klubber. Vi ønsker at lavet et godt sportsligt arrangement samtidig med at vi hygger os og lærer hinanden bedre at kende.

Indskud: 100 kr. pr. sejler

Tilmelding - Klik Her

Program:

Kl. 08.00 Registrering i Jollehuset (udlevering af sejladsbestemmelser)

Kl. 09.00 Skippermøde foran/i Jollehuset

Kl. 10.00* Varselsignal for første start (*tidligst)

Frokost

Kl. 16.00 Der gives ikke varselssignal efter dette tidspunkt

Kl. 17.00 Præmieoverrækkelse

Kl. 18.00 Grillhygge* med sejlerne og deres familier

Klubben står for grill og hygge. Øl og vand kan købes.

(*Hvis det regner, finder vi på noget andet at spise, som kan laves indendørs)

 
Tilmelding - Klik Her
Helsingør Sejlklub | Strandpromenaden 6, 3000 Helsingør